Ημέρα: 9 Οκτωβρίου 2020

Επιμελητήριο Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων Μηχανικού και Συμβούλου προς σύναψη μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 14 της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου”

Το Επιμελητήριο Χίου στο πλαίσιο του Υποέργου 14 «Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης / αμοιβές προσωπικού και δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους» της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035499

ΕΣΠΑ 2014-2020: 9η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (674) επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 46.161.728,48 ευρώ.
Με τις νέες αυτές εντάξεις, ακόμη περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αναμένεται να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγω…..

Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου: Εργασίες οδοποιίας στις οδούς Λεωφ. Αιγαίου και Νεωρείων

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου σας ενημερώνει ότι λόγω εκτέλεσης εργασιών οδοποιίας επί του οδοστρώματος της Λ.. Αιγαίου και επί της οδού Νεωρείων που έχουν εγκριθεί απ΄το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου και θα πραγματοποιηθούν από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 12-10-2020 ως και τις βραδινές ώρες της Τρίτης 13-10-2020 , πρόκειται να ληφθούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στη χερσαία ζώνη λιμένα.
Τα έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν: α. κλείσιμο τμήματος του ενός ρεύματος κυκλο…..

ΕΣΠΑ 2014-2020: 14η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη τέταρτη (14η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση αφορά σε σημεία της Αναλυτικής Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής, όπως το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου προσωπικού, οι υποχρεώσεις δικαιούχων κ.α.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο
http://epan2.antagonis…..

ΕΣΠΑ 2014-2020: 11η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η ενδέκατη (11η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση αφορά σε σημεία της Αναλυτικής Πρόσκλησης, όπως  το χρηματοδοτικό σχήμα, η εξόφληση δαπανών επενδυτικού σχεδίου κ.ά.
Αναλυτικά η απόφαση τροποποίησης στον κάτωθι σύνδεσμο 
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201009_11h_trop_idrysh_touristikwn.pdf 
 
 …..