Δημοπρασίες – Διαγωνισμοί

“Βροντάδος Ενεργειακή”: Τροποποίηση όρου στο “Τεύχος Προδιαγραφών Νο1 για υποβολή οικονομικής προσφοράς για τον ΦΒ σταθμό του προγράμματος VEC1”

Η “Βροντάδος Ενεργειακή”, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  (Αριθμός Εγγράφου Νο ΕΠΠΡ 30110123-11/1/2023), απέστειλε

96 ΑΔΤΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων της.

Η 96 ΑΔΤΕ ενημερώνει ότι πρόκειται να προβεί σε ανοικτή διαδικασία, με ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών,

Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση χώρου λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ε.Ι.Χ Αυτοκινήτων.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών διακηρύσσει τον 3o δημόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισμό

Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης.

Ο Κρατικός Αερολιμένας Χίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης