Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στις 18 Ιανουαρίου 2023, ανάρτησε Δελτίο Τύπου αναφορικά με τη

6η Τροποποίηση της Πρόκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού»

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 183/13.01.2023) τροποποίησης της Δράσης “Έκτακτη Επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων

Εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για τη 1η φάση του 2022 του Μ.Ι. επιχειρήσεων τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει την

11η Απόφαση απόρριψης προτάσεων στη δράση “Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 52/09.01.2023) απόρριψης προτάσεων στη Δράση “Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών”

8η Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση “Έκτακτη Επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η απόφαση (ΥΠΑΝΕ 6851/06.12.2022) ένταξης έργων στη Δράση “Έκτακτη Επιχορήγηση των