Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027

Ανακοινώθηκε νέα έκδοση αρχείου του προγραμματισμού Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027. Δείτε αναλυτικές

Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Β. Αιγαίο)

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ) ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός

Εκδήλωση για τις Δέσμες Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» & «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», τη Δευτέρα 15.05.23 και ώρα 18:00 στο Chios Chandris Hotel.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», η Ελληνική

Δ.ΥΠ.Α: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων με έμφαση στην πράσινη οικονομία και τις γυναίκες.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων με έμφαση στην πράσινη οικονομία

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (τροποποίηση) της Δέσμης Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν τροποποιήσεις των Συχνών – Ερωτήσεων Απαντήσεων της Δέσμης Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση