Χρηματοδοτικά Προγράμματα

FAQ’S των Δράσεων «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων/Τουριστικών ΜΜΕ» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Δημοσιεύθηκαν οι ΥΑ Τροποποιήσης Έγκρισης Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης

3η τροποποίηση της Δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 717/15.02.2024) τροποποίησης της Δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” του Ανταγωνιστικότητα

3η τροποποίηση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η 3η τροποποίηση (ΥΠΕΘΟΟ 716/15.02.2024) της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της

3η τροποποίηση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η 3η τροποποίηση (ΥΠΕΘΟΟ 715/15.02.2024) της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη

5η Απόφαση Έγκρισης/Απόρριψης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση “Πράσινος Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε Απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 664/13.02.2024) Έγκρισης/Απόρριψης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση “Πράσινος Μετασχηματισμός”

6η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε Απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 653/12.02.2024) Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση “Προηγμένος Ψηφιακός

3η τροποποίηση της Δράσης “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 639/09.02.2024) τροποποίησης της Δράσης “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση” του Ανταγωνιστικότητα

2η τροποποίηση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση (ΥΠΕΘΟΟ 495/02.02.2024) της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της

2η τροποποίηση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση (ΥΠΕΘΟΟ 496/02.02.2024) της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη

Τέταρτη (4η) Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Εκδόθηκε η 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» Επισυνάπτεται η σχετική