ΕΠΑνΕΚ: Έκτακτη Επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της δράσης “Έκτακτη Επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού” επισυνάπτονται:

1. Βοηθητικό εγχειρίδιο για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

2. Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων σε επεξεργάσιμη μορφή

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ