Ημέρα: 16 Μαΐου 2023

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσβαση επαγγελματιών φωτογράφων στις Τελετές Καθομολόγησης

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε. υλοποιώντας την απόφαση της Συγκλήτου του

Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Β. Αιγαίο)

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ) ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός