Ημέρα: 6 Μαρτίου 2023

11η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1222/06.03.2023) ένταξης έργων στη Δράση “Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών”

Απόπειρα απάτης εις βάρος επαγγελματιών οι οποίοι έχουν οικονομικές συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες.

‘Εχει διαπιστωθεί ότι γίνονται προσπάθειες για περιπτώσεις απάτης με παθόντες εμπόρους και καταστηματάρχες της Χιώτικης