Μήνας: Ιανουάριος 2023

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών και καταβολής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Ακολουθεί Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα “Παράταση υποβολής δικαιολογητικών και καταβολής αχρεωστήτως καταβληθέντων

Τα νέα μέτρα κατά της πανδημίας από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ(389/Β/28.01.2023) η απόφαση (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας

Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού.

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού προς

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στις 18 Ιανουαρίου 2023, ανάρτησε Δελτίο Τύπου αναφορικά με τη