Ημέρα: 31 Ιανουαρίου 2023

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών και καταβολής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Ακολουθεί Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα “Παράταση υποβολής δικαιολογητικών και καταβολής αχρεωστήτως καταβληθέντων