Ημέρα: 21 Φεβρουαρίου 2022

Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πέντε αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών και των επιτοίχιων κουτιών τους.

Ο Δήμος Χίου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πέντε (5) αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών καθώς και των επιτοίχιων  κουτιών τους  για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας, του  Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών του Δήμου (Δημοκρατίας 2, Χίος 82131), μέχρι και την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 .
Συνημμένα, μπορείτε να βρείτε τα ακόλουθα έ…..

17η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δημοσιεύθηκε η 17η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Δείτε την τροποποίηση εδώ……

Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών βιβλιοπωλείου

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο ” Προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου ΚΔΑΠ Καρδαμύλων”.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούντα να υποβάλουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στην οδό Δημοκρατίας 2 στη Χίος, μέχρι και την  Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου  2022.
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τα ακόλουθα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο της προσφοράς:
1) Πρόσκληση 2) Προϋπολογισμός 3) ΥΔ για προσωπικά δεδομένα 4) ΥΔ για τη γνώση των όρων τηε…..

Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών» του ΕΠΑνΕΚ.

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης “Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”,του ΕΠΑΝΕΚ.
Δείτε την απόφαση εδώ.  
 …..

Απόφαση αποδοχής/απόρριψης αιτήσεων ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας” του ΕΠΑνΕΚ.

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Αιτήσεων Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης “Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας” – ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ”, του ΕΠΑνΕΚ.
Δείτε την απόφαση εδώ……