Ημέρα: 4 Νοεμβρίου 2021

Επιμελητήριο Χίου: Ανακοίνωση για την είσοδο των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες από τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

                                                                               
                                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον περιορισμό της πανδημίας  Covid-19 , από τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου
για την είσοδο τους οι πολίτες στις δημόσιες υπηρεσίες είναι υποχρεωτικό να επιδεικνύουν μαζί με την αστυνομική τους ταυτότητα:
✅   Πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή
✅   Πιστοποιητικό νόσησης, ή
✅   Αρνητικό R…..

Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει ότι πρόκειται να προμηθευτεί είδη καθαριότητας και υγιεινής μέχρι του ποσού των 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Χίου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο έως τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00, στο Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας της Π.Ε.Χίου (Πολυτεχνεί…..

ΦΕΚ 5138/5.11.2021: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
Συνημμένο το σχετικό ΦΕΚ.
 
 …..

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών: Υποχρέωση εγγραφής των παραγωγών συσκευασιών και άλλων προϊόντων που εντάσσονται στην Εναλλακτική Διαχείριση

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ελληνικός Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.). Στο εν λόγω μητρώο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, που εντάσσονται στην Εναλλακτική Διαχείριση. Η εγγραφή των παραγωγών στο μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς τους και για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς.
Παρακαλούμε…..