Μήνας: Νοέμβριος 2021

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσβαση Φωτογράφων στις Τελετές Καθομολόγησης Αποφοίτων

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες φωτογράφους να δηλώσουν την πρόθεσή τους να αποκτήσουν την κατάλληλη κάρτα πρόσβασης καταβάλλοντας το σχετικό τέλος έως και 3 ημέρες πριν την Τελετή Καθομολόγησης.
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να εκφράσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους στο e-mail: company@aegean.gr  ή τηλεφωνικά καλώντας στο 210 6492226 (υπόψη κας Θ. Δέδε).
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη…..

Απόφαση ανάκλησης ένταξης επιχειρηματικού σχεδίου στη Δράση “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” του ΕΠΑνΕΚ

Δημοσιεύθηκε απόφαση ανάκλησης ένταξης για ένα (1) επιχειρηματικό σχέδιο στη Δράση “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”. 
Δείτε την Απόφαση εδώ……

96 ΤΥΕΘ Στρατόπεδο “Γκιάλα”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Η 96 ΤΥΕΘ, Στρατόπεδο “Γκιάλα” προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας προς το ΒΝΣ φρουράς Χίου.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2271084292.
Συνημμένη μπορείτε να βρείτε τη σχετική Πρόσκληση……

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

Το ΚΕΚ Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χίου διοργανώνει πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ. 
Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων προκειμένου να είναι σε θέση να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, διδακτικές ενότητες και να εργαστούν ως επαγγελματίες εκπαιδευτές σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης (ενδεικτικά: Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Διά Βίου Μ…..

5η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης ” Eπιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ” του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων επτακοσίων δεκατεσσάρων (714) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 20.283.583,63 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρηση τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.
…..

Υπουργείο Εξωτερικών: Zήτηση ελληνικών προϊόντων από σερβική εταιρεία

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει ότι η σερβική εταιρεία Aman αναζητά ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να εξάγουν στη Σερβία.
Οι κύριες κατηγορίες προϊόντων που ενδιαφέρουν την εταιρεία είναι: αλμυρά και γλυκά είδη, κονσέρβες, χυμοί, μαρμελάδες, noodles, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέαςς, κονσερβοποιημένα φρούτα κ.α.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Aleksandra Vukovic.
Ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας της :
Aleksandra VukovićCategory manager…..

Αποφάσεις έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης στη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Βορείου Αιγαίου μέσω ΤΠΕ” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Δημοσιεύθηκαν αποφάσεις έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης στη Δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις εδώ.
 
 …..

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Το ύψος της αποζημίωσης για εξοπλισμό και τηλεπικοινωνίες που θα καταβάλλουν οι εργοδότες στους τηλεργαζόμενους

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης που οφείλουν να καταβάλουν οι εργοδότες στους εργαζόμενους που απασχολούνται με τηλεργασία, για την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, σε εφαρμογή του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας.
Ο νόμος π…..

7η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης “Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων” του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη εξακοσίων εξήντα τεσσάρων (664) επιπλέον αιτήσεων χρηματοδότησης δημόσιας δαπάνης 1.210.529,67 ευρώ.
Δείτε την Απόφαση εδώ.
 
 …..

Β’ Τροποποίηση της Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014 – 2020» με τίτλο «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών Ν. Χίου»

Δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014 – 2020» με τίτλο «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών Ν. Χίου» με αρ. πρώτ. 3788/2-9-2021. Δείτε την τροποποίηση εδώ. …..