Ημέρα: 7 Δεκεμβρίου 2020

88 Στρατιωτική Διοίκηση “Λήμνος”: Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σας ενημερώνουμε ότι η 88 Στρατιωτική Διοίκηση θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικών δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών που θα αφορά στην προμήθεια των κάτωθι αγαθών για τις ανάγκες των Μονάδων-Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της:
1. Φυσικού Εμφιαλωμένου νερού 
2. Κατεψυγμένων Πουλερικών 
3. Τυριού Φέτα (ΠΟΠ) 
 
Συνημμένες οι σχετικές προκηρύξεις 
 
 …..

ΕΣΠΑ 2014-2020: Επιχορήγηση Προμήθειας Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου)

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΦΕΠΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 
Οι Επιχειρήσεις του Τομέα Εστίασης, αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα και αντιμετωπίζουν σημαντική ζημία λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Οι επιπτώσεις από την έξαρση της νόσου COVID-19 έ…..

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Χίου: Ολοκλήρωση του 3ου Σεμιναρίου “Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων” – Νέος κύκλος σεμιναρίων

Ολοκληρώθηκε το 3ο Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Χίου.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία συνεχίζει με νέους κύκλους σεμιναρίων Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων.