Ημέρα: 11 Νοεμβρίου 2020

Πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 731/6-10-2020 πρόσκλησης για τη σύναψη μίσθωσης έργου Συμβούλου στο πλαίσιο της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου”

Επισυνάπτεται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 731/6-10-2020 πρόσκλησης για τη σύναψη μίσθωσης έργου Συμβούλου στο πλαίσιο της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου”

Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία(ΕΛΑΝΕΤ):Αναστολή επιτόπιων επαληθεύσεων έργων

Η ΕΛΑΝΕΤ εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα για την ανάσχεση μετάδοσης του Covid-19
Δείτε την ανακοίνωση πατώντας στον κάτωθι σύνδεσμο
https://www.elanet.gr/2020/11/11/anastoli-epitopion-epalitheyseon-ergon/?fbclid=IwAR2Lp5GIE1mnZ1wzGmz_0uKJAaY7Iff5jYwZnhxAkzJpXNx_gA1MLoYOYE8 …..

Επιμελητήριο Χίου: Πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 732/6-10-2020 πρόσκλησης για τη σύναψη μίσθωσης έργου ΠΕ Μηχανικού στο πλαίσιο της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου”

Επισυνάπτεται ο Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 732/6-10-2020 πρόσκλησης για τη σύναψη μίσθωσης έργου ΠΕ Μηχανικού στο πλαίσιο της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου”