Ημέρα: 2 Νοεμβρίου 2020

ΕΠΑνΕΚ: Αύξηση του Προϋπολογισμού της Δράσης “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση” κατά 20 εκ. ευρώ

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» κατά 20 εκατομμύρια ευρώ, διαμορφώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το συνολικό προϋπολογισμό της Δράσης στα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος μεταφοράς προσωπικού

Η Π.Ε. Χίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων, για την ανάθεση υλοποίησης προμήθειας ενός Επιβατικού Οχήματος μεταφοράς Προσωπικού (4×4, υβριδικής τεχνολογίας, 1400cc) συνολικού προϋπολογισμού 24.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.