Ημέρα: 22 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: «Υποπρόγραμμα 4» με πρόσθετους πόρους

Tο Υποπρόγραμμα 4 της Δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αφορά δάνεια συνεπένδυσης, (με ποσοστό 5% ΕΑΤ : 95% Τράπεζες) με επιδότηση του επιτοκίου για δύο έτη. Στον πλαίσιο του υποπρογράμματος 4, προστίθενται επιπλέον πόροι ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 180 εκ. ευρώ, διαμορφώνοντας τα συνολικά συνεπενδυόμενα κεφάλαια ΕΑΤ – Τραπεζών και για τα τέσσερα υποπρογράμματα σε περίπου 2,3 δις ευρώ (EAT: 1,003 δις – Τράπεζες: 1,297 δις ευρώ).

ΔΕΥΑΧ: Περιλήψεις διακηρύξεων συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου), προκηρύσσει τους κάτωθι συνοπτικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς :
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ Ε.Ε.Λ
3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ
4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
5) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 
Συνημμένα οι αναλυτικές περιλήψεις των διακηρύξεων.
 
 
 
 …..

Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση “Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)” για το έτος 2020

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β’ 4044/21.09.2020) η προκήρυξη της δράσης “Πρόσκληση επιχιερήσεων” για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση “Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων” 
 
Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο
https://www.efepae.gr/files4users/files/%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9C%CE%9F/%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9…..