Ημέρα: 21 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου: 4η Τροποποίηση της Δράσης 3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η 4η τροποποίηση της δράσης 3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων” στο πλάισιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο”

Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ανταλλακτικών, ανεπίστροφων βαλβίδων και συσσωρευτή πετρελαιοκίνητης εφεδρικής αντλίας με την τοποθέτησή τους για την αποκατάσταση λειτουργίας του πιεστικού συγκροτήματος του υδραυλικού δικτύου που υποστηρίζει το σύστημα πυρόσβεσης

Ο Κρατικός Αερολιμένας Χίου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια ανταλλακτικών, ανεπίστροφων βαλβίδων και συσσωρευτή πετρελαιοκίνητης εφεδρικής αντλίας  με την τοποθέτησή τους, για την αποκατάσταση λειτουργίας του πιεστικού συγκροτήματος  του υδραυλικού δικτύου που υποστηρίζει το σύστημα πυρόσβεσης.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) θα διεξαχθεί στις 5 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 με 8:30 πμ στα γραφεία του ΚΑΧΙΟ (Λεωφόρος Εν…..

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (1η τροποποίηση) στη Δράση “Ενίσχυση ΤΠΕ”

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η 1η τροποποίηση των συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (ΠΕΠ Β. Αιγαίου ΟΙΚ/2116/07.09.2020) αναφορικά με τη Δράση “Ενίσχυση ΤΠΕ” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020).