Ημέρα: 2 Σεπτεμβρίου 2020

Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια σημαιών για τα κτήρια της Π.Ε. Χίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί σημαίες (Ευρώπης και Ελλάδος) για τα κτήρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

643 Τάγμα Εθνοφυλακής: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ατομικών κιτ Α’ Βοηθειών

Το 643 Τάγμα Εθνοφυλακής διακηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδικού υλικού (ατομικά κιτ Α’ Βοηθειών) για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων Στρατού Ξηράς.

Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια συστήματος ελέγχου εισόδου – εξόδου

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί Σύστημα ελέγχου εισόδου – εξόδου (Τοποθετημένου) στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου Διοίκησης της Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1) το οποίο θα αποτελείται από δύο μηχανισμούς που θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν του ανοίγματος, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο υπ’ αρίθμ. 104/09-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).