Ημέρα: 31 Ιουλίου 2020

Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έλεγχο και επισκευή υδραυλικών ειδών υγιεινής και ηλεκτρικού δικτύου του κτιρίου ΚΤΕΟ ΠΕ Χίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου / Διεύθυνση Μετ. & Επικ./ Τμήμα ΚΤΕΟ καλεί ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και τεχνίτες συναφών εργασιών να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τον έλεγχο και την επισκευή υδραυλικών ειδών υγιεινής και του ηλεκτρικού δικτύου του κτιρίου ΚΤΕΟ Χίου.

Έλεγχος κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής προτάσεων που έχουν εγκριθεί με τρόπο κάλυψης τραπεζικό δανεισμό στις Δράσεις Ψηφιακό Άλμα και Ψηφιακό Βήμα

Το τελευταίο διάστημα έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα, αναφορικά με τον έλεγχο της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής προτάσεων που έχουν εγκριθεί με τρόπο κάλυψης τραπεζικό δανεισμό στις Δράσεις “Ψηφιακό Άλμα” και “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).