Ημέρα: 3 Ιουλίου 2020

Περιφερειακή Ενότητα Χίου (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, προτίθεται να προμηθευτεί πυροσβεστικό εξοπλισμό για να διατεθεί άμεσα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου όπως παρακάτω :

Υγειονομικά Πρωτόκολλα: Εξ’ αποστάσεως σεμινάριο την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

Η Εταιρεία Έρευνας Εκπαίδευσης Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ανακοινώνει την εξ αποστάσεως εξειδικευμένη εκπαίδευση στα ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ πρωτ 1881/29.5.2020 ΚΥΑ «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοιούCOVID-19″.

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δημοσιεύθηκε ορθή επανάληψη της απόφασης (ΥΠANE 3215/678/Α3/12.06.2020) τροποποίησης της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). 
Παρακαλούμε βρείτε την αναλυτική απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο ή στο συνημμένο έγγραφο.
https://www.efepae.gr/files4users/files/%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3/%CE%9F%CE%A1%CE%98%…..