Ημέρα: 18 Ιουνίου 2020

ΕΚΑΒ (Παράρτημα Μυτιλήνης): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας παράρτημα Μυτιλήνης καλεί τους ενδιαφερόμενους για κατάθεση προσφορών για τις παρακάτω προμήθειες:
– Προμήθεια Ανταλλακτικών
– Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού
– Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
Συνημμένες οι αντίστοιχες προσκλήσεις……

ΕΣΠΑ 2014-2020: Παράταση προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Δημοσιεύθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

Δήμος Χίου: Κατασκευή προσβάσεων και ρύθμιση κυκλοφορίας σε οδούς στην πόλη της Χίου

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή προσβάσεων πεζών», θα εκτελέσει εργασίες διαγραμμίσεων στην οδό Μιχάλων, Ιωάννη Πατέρα και Παρθενίου. Για την ομαλή διεξαγωγή της κατασκευής των διαγραμμίσεων, θα πραγματοποιηθεί ΣΤΕΝΩΣΗ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ και ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ των οχημάτων στα παρακάτω τμήματα των οδών Μιχάλων, Ιωάννη Πατέρα και Παρθενίου την Παρασκευή στις 18/06/2020 από τις 7:00 π.μ. έως τις 15:00: