Ημέρα: 3 Μαρτίου 2019

ΕΣΠΑ 2014-2020: 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

 Ανακοινώθηκε η 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της

96 Τάγμα Μηχανικού Εθνοφυλακής: Διακήρυξη διαγωνισμού για την τοποθέτηση σκεπών με φύλλα λαμαρίνας σε 80 οικίσκους διαμονής του ΚΥΤ Χίου

96 ΤΜΕΘ: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΕ