Ημέρα: 8 Φεβρουαρίου 2018

Κρατικός Αερολιμένας Χίου:Περίληψη Διακήρυξης για την κοπή και περισυλλογή της αυτοφυούς βλάστησης

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου στις 20/2/2018.  Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται σχετικό

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

  Ανακοινώθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» λόγω