Ημέρα: 21 Αυγούστου 2017

ΕΣΠΑ 2014-2020:Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμότους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

   Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ Σχετικά Αρχεία: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

   Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ Σχετικά Αρχεία: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020: Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση: “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”(ΕΠΑνΕΚ)

 Πατήστε στο σύνδεσμο   http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=374  Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ