Ημέρα: 28 Απριλίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προκηρύχθηκε η δράση “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security)”, που υλοποιείται απο την “Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ” και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013”

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

Το Επιμελητήριο Χίου σας ενημερώνει οτι το Νοσοκομείο Χίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου για την παροχή υπηρεσιών διανομής φαγητού στο Νοσοκομείο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Επιμελητήριο Χίου σας ενημερώνει οτι το Νοσοκομείο Χίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου.