Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια σημαιών για τα κτήρια της Π.Ε. Χίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί σημαίες (Ευρώπης και Ελλάδος) για τα κτήρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 

Όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν την παραπάνω προμήθεια παρακαλούνται αφού συμπληρώσουν την καθαρή τιμή προσφοράς ανά μονάδα και υπολογίσουν συνολικά τον αναλογούντα Φ.Π.Α., να προσκομίσουν την κλειστή προσφορά τους στην Υπηρεσία μέχρι  την Τετάρτη 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020  και ώρα 14:30 μ.μ., στο Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας της Π.Ε. Χίου, Πολυτεχνείου 1.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές. 

Πληροφορίες: Π. Παπασπανούδης & Δ.Ξυδάδη 2271350519 & 227135052

Συνημμένη η σχετική ανακοίνωση, καθώς και το πρότυπο οικονομικής προσφοράς.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ