Δ.Ε.Υ.Α.Χίου: Περίληψη Διακήρυξης προμήθειας ορειχάλκινων ύδρευσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου), προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ορειχάλκινων ύδρευσης με προϋπολογισμό 58.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 08/12/2020 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π. μ.

Συνημμένη η αναλυτική Περίληψη Διακήρυξης.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: