Ημέρα: 22 Νοεμβρίου 2020

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ (Δελτίο Τύπου)

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε εφαρμογή του άρθρου 102 του Ν. 4635/2019 και στο πλαίσιο της πολιτικής του για μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις, έθεσε σε εφαρμογή τις πρώτες αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Δ.Ε.Υ.Α.Χίου: Περίληψη Διακήρυξης προμήθειας ορειχάλκινων ύδρευσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου), προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ορειχάλκινων ύδρευσης με προϋπολογισμό 58.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 08/12/2020 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π. μ……

Κατάργηση της χρήσης τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο από 1/1/2021 – Εγκύκλιος (32607/2020) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Mε εγκύκλιο (αριθμ.πρωτ.32607 ΕΞ 2020) που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου (Τμήμα Διοικητικών

Δ.Ε.Υ.Α. Χίου: Περίληψη Διακήρυξης προμήθειας χυτοσίδηρων-χαλύβδινων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου), προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια  χυτοσίδηρων – χαλύβδινων με προϋπολογισμό 59.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 03/12/2020 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Περίληψη Διακήρυξης.
 …..