Ιστορικό

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στις 18 Ιανουαρίου 2023, ανάρτησε Δελτίο Τύπου αναφορικά με τη

6η Τροποποίηση της Πρόκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού»

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 183/13.01.2023) τροποποίησης της Δράσης “Έκτακτη Επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων

“Βροντάδος Ενεργειακή”: Τροποποίηση όρου στο “Τεύχος Προδιαγραφών Νο1 για υποβολή οικονομικής προσφοράς για τον ΦΒ σταθμό του προγράμματος VEC1”

Η “Βροντάδος Ενεργειακή”, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  (Αριθμός Εγγράφου Νο ΕΠΠΡ 30110123-11/1/2023), απέστειλε