96 ΑΔΤΕ ΛΕΣΒΟΥ: Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών σίτισης

H διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί την 11η Οκτωβρίου 2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στη ΛΕΘ Μυτιλήνης

 

Επισυνάπτονται η Διακήρυξη και η Συνοδευτική φόρμα

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ