88 Στρατιωτική Διοίκηση “Λήμνος”: Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σας ενημερώνουμε ότι η 88 Στρατιωτική Διοίκηση θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικών δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών που θα αφορά στην προμήθεια των κάτωθι αγαθών για τις ανάγκες των Μονάδων-Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της:

1. Φυσικού Εμφιαλωμένου νερού 

2. Κατεψυγμένων Πουλερικών 

3. Τυριού Φέτα (ΠΟΠ) 

 

Συνημμένες οι σχετικές προκηρύξεις. 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ