643 Τάγμα Εθνοφυλακής: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ατομικών κιτ Α’ Βοηθειών

Το 643 Τάγμα Εθνοφυλακής διακηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδικού υλικού (ατομικά κιτ Α’ Βοηθειών) για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων Στρατού Ξηράς.

Πληροφορίες στο τηλ. 2272022414 και στο email: 643techios@gmail.com

Συνημμένη η αναλυτική διακήρυξη.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: