228 Μηχανοκίνητο Τάγμα Εθνοφυλακής: Διακήρυξη προμήθειας συλλογών υγειονομικής περίθαλψης για το προσωπικό των Ε.Φ που εμπλέκεται στα θέματα επιτήρησης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

Το 228 Μηχανοκίνητο Τάγμα Εθνοφυλακής διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών: «Προμήθεια Συλλογών Υγειονομικής Περίθαλψης για το Προσωπικό των Ε.Φ που εμπλέκεται στα θέματα επιτήρησης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»

Με σημερινή (20/08/2020)  ανακοίνωσή του, το 228 Μηχανοκίνητο Τάγμα Εθνοφυλακής ενημερώνει ότι λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή προμηθευτών στον ανωτέρω διαγωνισμό τροποποιούνται οι προθεσμίες  του συνοπτικού διαγωνισμού.

Αναλυτικά οι νέες προθεσμίες στο επισυναπτόμενο διαβιβαστικό διαγωνισμού.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ