Ημέρα: 13 Αυγούστου 2020

228 Μηχανοκίνητο Τάγμα Εθνοφυλακής: Διακήρυξη προμήθειας συλλογών υγειονομικής περίθαλψης για το προσωπικό των Ε.Φ που εμπλέκεται στα θέματα επιτήρησης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

Το 228 Μηχανοκίνητο Τάγμα Εθνοφυλακής διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών:
«Προμήθεια Συλλογών Υγειονομικής Περίθαλψης για το Προσωπικό των Ε.Φ που εμπλέκεται στα θέματα επιτήρησης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»

Δήμος Χίου:Διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Ροδοκανάκη και Βάμβα

Στα πλαίσια τοποθέτησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού με τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος, θα απαιτηθεί η διακοπή της κυκλοφορίας στο 1ο τμήμα της οδού Ροδοκανάκη (από την διασταύρωση Κουντουριώτου και Βενιζέλου έως και την διασταύρωση της Ροδοκανάκη με την οδό Βάμβα) και στην οδό Βάμβα, τη Δευτέρα 17/08/2020 και Τρίτη 18/08/2020 από 07:00 π.μ. έως και 10:00 π.μ.