Έτος: 2023

6η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης & αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο»

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος την 10/01/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί Ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μέχρι του ποσού

2η Απόφαση έγκρισης για την Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Δημοσιεύθηκε η 2η Απόφαση Έγκρισης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»,