Ημέρα: 26 Οκτωβρίου 2023

Οδηγός Πρόσβασης σε Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε συνοπτικό “Οδηγό