Μήνας: Φεβρουάριος 2023

8η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1010/21.02.2023) τροποποίησης της Δράσης “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού έως και τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (1076/24.02.2023) η απόφαση παράτασης ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β’ 389)

Επιμελητήριο Χίου: Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής στον Α΄ κύκλο σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας.

Το Επιμελητήριο Χίου υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. Σύμφωνα

8η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1009/21.02.2023) τροποποίησης της Δράσης “Ψηφιακό Άλμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ

Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διακίνηση αλληλογραφίας με υπηρεσία Ταχυμεταφοράς.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση αλληλογραφίας και δεμάτων μέσω