Ημέρα: 9 Ιανουαρίου 2023

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου: Παράταση ισχύος της περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας και διεύρυνση της σχετικής εξουσιοδότησης.

Ακολουθεί έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αναφορικά με την παράταση ισχύος της