Ημέρα: 21 Απριλίου 2021

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου(ΔΗΚΕΧ):Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φορτηγού οχήματος

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ενημερώνει ότι προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού οχήματος για την κάλυψη των αναγκών της».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στα γραφεία της ΔΗΚΕΧ, εφόσον διαθέτουν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, στην οδό Ριζαρίου και Πασπάτη μέχρι και την Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00
Αναλυτικά η Πρόσκληση και η Τεχνική περιγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο https://dikex.gr/prosklisi-ek…..

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των εγκαταστάσεων 22 (είκοσι δύο) οργανικών μονάδων της ΥΠΑ ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19».

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των εγκαταστάσεων 22 (είκοσι δύο) οργανικών μονάδων της ΥΠΑ ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19».Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr…..

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Aποτελέσματα του προγράμματος “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19”

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξέδωσε Δελτίο Τύπου αναφορικά με τη Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο Περιφερειάρχης , κος Μουτζούρης Κωνσταντίνος, ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής, κος Πλακωτάρης Γιώργος και το αρμόδιο στέλεχος της Διαχειριστικής, κος Αθανασέλης Θεολόγος για τα αποτελέσματα του προγράμματος “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid -19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου”
Παρατίθεται κάτωθι το Δελτίο Τύπου
                      …..

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: Τέθηκε σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας για την καταχώρηση και δημοσίευση των εγγράφων για τη ρύθμιση ή την απαλλαγή οφειλών (ν.4738/2020)

Σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας στο οποίο καταχωρούνται και δημοσιεύονται τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζονται στο Νόμο για τη ρύθμιση ή την απαλλαγή οφειλών (ν.4738/2020).
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη “Ρύθμιση οφειλών-Δεύτερη ευκαιρία” (ν.4738/2020) πατήστε εδώ……