Ημέρα: 19 Νοεμβρίου 2020

ΕΛΑΝΕΤ: Διευκόλυνση προμηθευτών και δικαιούχων των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ σχετικά με Βεβαίωση για καινούριο και αμεταχείριστο εξοπλισμό

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ) με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους προμηθευτές και δικαιούχους που συμμετέχουν σε Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα , Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) αναφορικά με τις Βεβαιώσεις για καινούριο και αμεταχείριστο εξοπλισμό.
Δείτε την ανακοίνωση πατώντας στον σύνδεσμο https://www.elanet.gr/2020/11/19/dieykolynsi-promitheyton-kai-dikaioychon-ton-draseon-toy-epanek/ 
 
 …..

ΕΣΠΑ 2014-2020: 5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον τριάντα δύο (32) επιχειρηματικών σχεδίων, μετά την εξέταση ενστάσεων των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, με συνολική δημόσια δαπάνη 370.074,25 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 71.573.612,23 ευρώ.
Για να δείτε την απόφαση τροποποίησης πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/2020…..

ΕΣΠΑ 2014-2020:Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, παρατείνεται, για δεύτερη φορά και για δύο ακόμη μήνες, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», προκειμένου στην παρούσα ιδιαιτέρως απαιτητική συγκυρία περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ.
Η Δράση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έως την 31η Ιανουαρίου 2021 και ώρα …..