Ημέρα: 26 Αυγούστου 2020

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για συντήρηση ραδιοεπικοινωνιών και εξοπλισμού προσωπικού

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Χίου καλεί σε εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιου έρευνας αγοράς για τα εξής: