Ημέρα: 6 Ιουλίου 2020

Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια επίπλων

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί Έπιπλα – Ντουλάπες, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
Όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν την παραπάνω προμήθεια παρακαλούνται αφού συμπληρώσουν την καθαρή τιμή προσφοράς ανά μονάδα και υπολογίσουν συνολικά τον αναλογούντα Φ.Π.Α., στον Πίνακα του Παραρτήματος Α΄, να προσκομίσουν κλειστή την προσφορά τους στην Υπηρεσία (Πολυτεχνείου 1, Χίος),  μέχρι  την  ΔΕΥΤΕΡΑ 13-07-2020  και ώρα…..