Ημέρα: 22 Ιουνίου 2020

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και συντήρηση μέσων πυρόσβεσης καθώς και ειδών πρώτης ανάγκης για τις ανάγκες των ΚΥΤ των νησιών του Α. Αιγαίου

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος για

643 Tάγμα Εθνοφυλακής: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Ειδικού Υλικού (Ατομικά κιτ Α’ Βοηθειών)”

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού υλικού (ατομικά κιτ Α’ Βοηθειών) για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων Στρατού Ξηράς.

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού: Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών λυματοφόρων οχημάτων και αποφρακτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των ΚΥΤ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει εντολή διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών λυματοφόρων οχημάτων και αποφρακτικών μηχανημάτων,

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Παράρτημα Μυτιλήνης): Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης.