Ημέρα: 12 Ιουνίου 2020

Δήμος Χίου: Κατασκευή προσβάσεων πεζών

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή προσβάσεων πεζών», θα εκτελέσει εργασίες διαγραμμίσεων στην οδό Έλενας Βενιζέλου στο ύψος της νέας πύλης εισόδου του Νοσοκομείου για την κατασκευή της νέας διάβασης πεζών

Ε.Π. Περιφέρειας Β.Αιγαίου: Έγκριση αρχείου συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων σχετικά με τις προσκλήσεις δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο ΕΠ “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οι Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τις κάτωθι Δράσεις των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020).

ΕΣΠΑ 2014-2020: Άρση της αναστολής προθεσμιών σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

Για τις Δράσεις του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, του επισυναπτόμενου στην Απόφαση Πίνακα, αποφασίζεται η άρση της αναστολής όλων των δεσμευτικών προθεσμιών που αφορούν στην αξιολόγηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων, ενδεικτικά:

“Ψηφιακό Βήμα”: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ αποφασίζει την ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξεων διότι υποβλήθηκαν από τους δικαιούχους αιτήματα οικειοθελούς παραίτησης από το Πρόγραμμα τα οποία έγιναν αποδεκτά.
 
Συννημένα παρακαλούμε όπως βρείτε τη σχετική Απόφαση…..