Ημέρα: 3 Ιουνίου 2020

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: Έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ

Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 έχει επιφέρει μια πρωτοφανή διαταραχή στην παγκόσμια οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς η παραγωγή και η κατανάλωση μειώθηκαν σημαντικά σε όλο τον κόσμο. Καθώς προχωράμε από το lockdown στη σταδιακή ανάκαμψη

Δήμος Χίου: Διακοπή της κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών επί της οδού Αφών Ράλλη

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία κτιρίου διαχείρισης κυκλοφορίας (ΚΕ.ΔΙ.ΚΥ.Σ) και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής», θα απαιτηθεί η διακοπή της κυκλοφορίας, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες στο οδόστρωμα της οδού Αφών Ράλλη, από τo Σάββατο 6/6/2020 στις 14:30μμ έως την Τετάρτη 10/6/2020 στις 07:00πμ

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας λιπαντικών ασθενοφόρων

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 103/06-05-2020 αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 20REQ006794365 καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια  λιπαντικών ασθενοφόρων .
Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης Μίλτου Κουντουρά 1 ( Κτίριο Πολεοδομίας ), 1ος όροφος, Τ.Κ 81100 Τηλ. 2251029377 Φαξ 2251029377 (ή και ηλεκτρονικά στο e-mail mytilini@ekab.gr ) με την ένδειξη: “ Δι…..

Γενικό Νοσοκομείο Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκμίσθωσης κυλικείου

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου “Σκυλίτσειο” προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε εκδήλωση ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκμίσθωση κυλικείου.