Ημέρα: 2 Ιουνίου 2020

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ανταλλακτικών και λιπαντικών για το ΚΗΗ-1301 ασθενοφόρο όχημα

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 77/22-04-2020 αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 20REQ006800214, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών ασθενοφόρων.  
Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης Μίλτου Κουντουρά 1 ( Κτίριο Πολεοδομίας ), 1ος όροφος, Τ.Κ 81100 Τηλ. 2251029377 Φαξ 2251029377 (ή και ηλεκτρονικά στο e-mail mytilini@ekab.gr ) με…..

Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές ηλεκτρολογικού υλικού να προσέλθουν για διαπραγμάτευση ενώπιον της αρμόδιας επιστροπής του ΚΑΧΙΟ.
Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 -8:30 πμ στα γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Χίου.
Περισσότερα στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση……

Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (Περιφερειακές Συσκευές) για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της. Οι ενδιαφερόμενοι..

Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση λειτουργίας του κύριου σταθεροποιητή

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κρατικού Αερολιμένα Χίου για διαπραγμέτευση για την προμήθεια υλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση του κύριου σταθεροποιητή PAPIS.

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ανταλλακτικών και λιπαντικών ασθενοφόρου

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 75/22-04-2020 αιτήματος προμήθειας, με

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 2095/Β/1-6-2020 αναφορικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 2.6.2020 έως και τις 8.6.2020.