Ημέρα: 22 Μαΐου 2020

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 18957/18.05.2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ και οθόνες)

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ανακοινώνει ότι πρόκειται να προμηθευτεί Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές & Οθόνες) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους έως την 5η Ιουνίου 2020 και ώρα 11 πμ στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας στην οδό Πολυτεχνείου 1, Χίος