Ημέρα: 31 Μαρτίου 2020

Υπουργείο Οικονομικών: Πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών μηνός Απριλίου

Όπως ανακοινώνει σε δελτίο τύπου το Υπουργείο Οικονομικών, για τον μήνα Απρίλιο, εντάσσονται περισσότερες επιχειρήσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας για την ανάσχεση των οικονομικών συνεπειών από τον κορωνοϊό COVID-19, ενώ δημιουργούνται δύο νέα πλαίσια προστασίας που καλύπτουν ευρύτερο αριθμό επιχειρήσεων.

ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020): Απόφαση απόρριψης έργων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Δημοσιεύθηκε η απόφαση απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 019ΚΕ (Α/Α 3428), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020)

Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020): Απόφαση απόρριψης έργων στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω»

Δημοσιεύθηκε η απόφαση απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» με Κωδικό ΟΠΣ 013KE (Α/Α 2624), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»