Μήνας: Μάιος 2019

Δήμος Χίου: Ρύθμιση οφειλών σε ΟΤΑ δυνάμει του Ν.4611/17-5-2019 ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’ και στο άρθρο 110 έως 117.

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει, ότι με την εφαρμογή του Ν.4611/17-5-2019 ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’ και στο άρθρο 110 έως 117 δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 19.2 “Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ “

Διαβίβαση Εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Διαβίβαση εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, με θέμα “Συστάσεις προς ξενοδόχους για την αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε ενοίκους ή προσωπικό”