Ημέρα: 30 Δεκεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2012_7780/24.12.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης