Ημέρα: 28 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.30

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Παρακαλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα